ادیت قدیمیم.کپ.

علیرضا در ساعت دو و پنجاه دقیقه جمعه دو مهر ارسال شده - سیلاممم بروبچ.یک حرف خیلی مهمی داشتم باهاتون ک من نیستم این روزا و خو مسابقه تکواندو دارم و خ خیلی کار دارم و همش باید تمرین کنم برای همین آجیم خواهرم کامنتتون رو جواب میده و از من خیلیی مهربون تره اگه از من بهتر بید بگید،حیح. خو بگذریم و اینکه خ آره دیگع نیستم و کلی کار دارم و آجیم کع اسمش روزا هس کانال رو کامنت رو جواب میده از همین الان کع وید رو آپ میکنم پس همین الان نیستم هر وقت مسابقه تمام شد ی وید دیگه روزا آپ میکنه و من بر میگردم دوستون دارم خدافظظ