تعمیر صفحه لمسی

محمدحسین در ساعت شانزده و نه دقیقه شنبه دو مرداد سند شده : این ویدیو روش تعمیر صفحه لمسی بعضی دستگاه ها را نشان می دهد. در آن نشان داده می شود که چگونه به کنتاکت های لایه دیجیتایزر (فقط دیجیتایزر - یک لایه شیشه روی صفحه لمسی) گرما میدهند و با فشار اتصالات آن را ...
ویدیوهای مرتبط