توانمندی ایران در ساخت کوره های پیشرفته القایی

فاطمه احمدی در ساعت چهارده و پانزده دقیقه شنبه دو مرداد فرستاده شده - ویدیو در این گزارش که در برنامه بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان به روی آنتن رفته است، روند بومی شدن دانش ساخت کوره القایی در کشور را می بینیم. از کانال تریلر فیلم
ویدیوهای مرتبط