فیلم خط تولید پهپاد اسکن ایگل امریکا در ایران

یگانه در ساعت چهارده و سیزده دقیقه شنبه دو مرداد ارسال شده - اسکن ایگل پهپاد جاسوسی امریکاست که در 19 .اذر .1391 توسط پدافند ایران شکار شد و اکنون خط تولید این پهپاد در ایران راه اندازی شده است.(تاریخ رونمایی از خط تولید19.بهمن.1391)
ویدیوهای مرتبط