بررسی چالش های فوتبال بندرامام خمینی (ره)

مرتضی محبی در ساعت بیست و سه و یازده دقیقه یکشنبه سی خرداد ایجاد شده - پایگاه خبری خبر بندرامام خمینی (ره)، با حضور محمد رضا قنواتی پیشکسوت و دبیر هیئت فوتبال بندرامام خمینی (ره) چالش ها، بایدها و نبایدهای فوتبال بندرامام خمینی (ره) را در نشست زنده خبری مورد نقد و بررسی قرار داد.
ویدیوهای مرتبط