بخش3 سفر Nurettin Yilmaz ترکیه ای ائل گلی تبریز Tabriz

ستاره محمدی در ساعت بیست و دو و پنجاه و شش دقیقه یکشنبه سی خرداد سند شده : یک ترکیه ای عزیز به نام نورالدین ییلماز بصورت تصویری و آهنگی سفرنامه خود را به تبریز و باغ پارک تاریخی ائل گلی آن اینگونه ابراز داشته اند Iran / East Azerbaijan /Ta ...
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها