طبیعت یخ زده ائل گولی ( تبریز )

انوش امیدی در ساعت بیست و دو و بیست و دو دقیقه یکشنبه سی خرداد دریافت شده - ویدیو زمان فیلم برداری 92/9/26 دما هنگام فیلم برداری 15 درجه سانتی گراد زیر صفر از کانال طبیعت زیبای ایران
ویدیوهای مرتبط