قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق

مبارکی در ساعت بیست و دو و بیست و یک دقیقه یکشنبه سی خرداد ارسال شده - #صدای_بیصدایان #شعر_سپید #شعر_نو #رفیق_جان #رفیق #دکلمه_احساسی #دکلمه_ناب #دکلمه_هوشنگ_ابتهاج #دکلمه_سرا #علیرضا_آذر#صدای_هیچ #دکلمه_تصویری #رفیق_فابریک #دکلمه_ایرانی #دکلمه #خسرو_شکیبایی #titi__tab #hich_voice
ویدیوهای مرتبط