ترکی آذری:غَملی تبریز(تبریز غمگین)

سارینا در ساعت بیست و دو و هجده دقیقه یکشنبه سی خرداد ارسال شده - (استاد باغلاما نوید)اجرا در تلویریون ترکیهتبریزه باخیرام گؤزلریم دولورسس سیزلییى جانیمى سیخیردورقونلوغو اوزور منىبعضا ً تانیمیرام اینسانلارینىبعضا ً ده تانیدیغیمى سانیرامبیرده اونلارا آن ...
ویدیوهای مرتبط