مقایسه کلاش و AR توسط Jerry Miculek قسمت اول

حمیدرضا در ساعت بیست و یک و پنج دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت سند شده : مقایسه کلاش و AR توسط قهرمان تیر اندازی Jerry Miculek. در این ویدیو که دو بخش تهیه شده پارامتر های قدرت ؛ دقت و ساختار درونی دو اسلحه مورد برسی قرار گرفت شده.حتی قدرت لازم برای عمل کردن ماشه هم اندازه ...
ویدیوهای مرتبط