مقایسه کلاش و AR توسط Jerry Miculek قسمت دوم

محسن در ساعت بیست و یک و سه دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت آپلود شده - مقایسه کلاش و AR توسط قهرمان تیر اندازی Jerry Miculek. در این ویدیو که دو بخش تهیه شده پارامتر های قدرت ؛ دقت و ساختار درونی دو اسلحه مورد برسی قرار گرفت شده.حتی قدرت لازم برای عمل کردن ماشه هم اندازه ...
ویدیوهای مرتبط