فرمول قیمت گذاری خودرو از امروز تغییر کرد

جیحون در ساعت بیست و چهل و هشت دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت فرستاده شده - شبکه یک - 9 دی 99- 14:00 | رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: از امروز، 18 خودرو بر اساس متوسط قیمت بازار، و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی، قیمتگذاری می شود. قیمت بخشی از خودروهای پرطرفدار هم، برای به صرفه بودن برای عامه مردم، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می شود. بر این اساس ، خودروسازها هم باید ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
ویدیوهای مرتبط