پودر شدن آیفون 6 توسط گلوله اسناپیر با کالیبر 50

صدرا در ساعت بیست و چهل و هفت دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت دریافت شده - به نظر شما اگر گلوله ای با کالیبر باورد نکردنی 50 از لبه به بدنه آلومینیومی آیفون 6 پلاس برخورد کند چه اتفاقی خواهد افتاد !!؟مطالب خواندنی و جذاب بیشتر را در پایگاه mrweb.ir بخوانید.
ویدیوهای مرتبط