نقاط کور کامیون ها

نیوشا احمد نسب در ساعت نوزده و پنجاه و نه دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت ارسال شده - ویدیو نقاط کور و دور از دید وسایل نقلیه سنگین و خطراتی که سوارکاران دوچرخه و موتور را در این باره تهدید می کند. اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir از کانال م.ابوصالح
ویدیوهای مرتبط