نماهنگ قاف سین به مناسبت سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

Sanaz در ساعت شش و نوزده دقیقه پنجشنبه بیست و سه اردیبهشت فرستاده شده - قاف حرف است حرف آخر عشق ، قاف حرف است حرف اول توست ، الف قاسم تو را دیدم ، ایستا بود و استوار و متین - سین قاسم خودش به تنهایی ، می تواند که هفت سین باشد، می تواند سلام بر ارباب در نفسهای واپسین باشد
ویدیوهای مرتبط