غبارروبی حرم رضوی توسط امام خامنه ای

مهدی در ساعت سه و بیست و شش دقیقه شنبه هجده اردیبهشت ارسال شده - ویدیو مراسم غبارروبی حرم مطهر رضوی توسط آقا از کانال (محمد امین)
ویدیوهای مرتبط