ضریح امام رضا

بلک پینک در ساعت سه و هجده دقیقه شنبه هجده اردیبهشت آپلود شده - ویدیو آبجی گلم این ضریح رو یک خورده با فاصله از ضریح اصلی ساختن چون که ضریح اصلی خیلی شلوغ میشه.کوتاه هستش میدونم ولی خوب دیگه همینم به زور گرفتم. از کانال جانم فدای مهدی
ویدیوهای مرتبط