چرا امیرالمومنین پس از پیامبر سکوت کرد؟ | استاد نظری منفرد

کیانوش مقیم در ساعت دو و نوزده دقیقه شنبه هجده اردیبهشت فرستاده شده - چرا امیرالمومنین ،فاطمه زهرا(س) را به صبر دعوت کرد؟/مدت 3 دقیقه/حجم 30 مگابایت/جمادی الاول99-قم،منزل استاد انصاریان/جلسه چهارم مجازی/سخنرانی استاد نظری منفرد
ویدیوهای مرتبط