هلیکوپتر برای نجات پرنده ی گرفتار

مرتضی محبی در ساعت دو و دوازده دقیقه شنبه هجده اردیبهشت فرستاده شده - ویدیو یه ویدیوی جالب و دیدنی از کانال حادثه-های-عجیب
ویدیوهای مرتبط