ایمپلنت دندانی | دست دندان | کلینیک دندانپزشکی درسان

کتایون در ساعت دو و چهل و شش دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت سند شده : وقتي مجبور هستيد كه دندانهاي خود را بكشيد ، و يا مدتي است كه به دليل پوسيدگي و يا اسيب هاي شديد ، يك يا چند دندان خود را از دست داده ايد، بهترين درمان براي جايگزيني دندان از دست رفته شما، ايمپلنت دنداني ميباشد. در بيماراني كه تمام دندانهاي فك خود را از دست داده اند ،معمولا ميتوان در هرفك حدود هفت يا هشت واحد ايمپلنت گذاشت و مابقي را بهم متصل كرد . گاهي ميتوان براي كاهش هزينه ها،فقط سه يا چهار واحد ايمپلنت در هر فك قرار دهيم،و روي آن به جاي روكش ايمپلنت ،دست دندان ثابت تحويل دهيم،كه البته اين يك نوع درمان مستقل بنام اوردنچر ميباشد.تصوير فوق مربوط به درمان اوردنچر نيست،بلكه ايمپلنت و روكش ثابت ايمپلنت است. از مهم ترين مزاياي ايمپلنت هاي دنداني ،حفظ استخوان فك ميباشد،ايمپلنتها كم كم به استخوان فك پيوند ميخورند و تراكم استخوان اطراف فيكسچر شكل ميگيرد و حدود دو الي سه ماه بعد ميتوانيم كارهاي قالبگيري روكش ايمپلنت را انجام دهيم. يكي ديگر از مهمترين مزاياي كاشت ايمپلنت دنداني،حفظ شكل و فرم صورت است.وقتي دنداني را از دست ميدهيد،كم كم لثه و استخوان اطراف آن تحليل ميرود و وقتي سن بالا تر ميرود ،چون فرم استخوان زير صورت،تغيير كرده،روي صورت هم كمي گود ميفتاد و فرو ميرود.وقتي تعداد دندانهاي زيادتري را از دست ميدهيم،تكلم ما نيز ،تغيير ميكند. لذا بهترين زمان براي قرار دادن ايمپلنت دنداني،همزمان با خارج كردن دندان اسيب ديده است.
ویدیوهای مرتبط