سنجش ترکیبات بدن به روش جذب اشعه ایکس

چنگیر در ساعت یک و شانزده دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت دریافت شده - در این روش دو پرتوی ایکس با طول موج متفاوت به بدن فرد تابانده می‌شود و چربی بدن فرد را تخمین می زند. طی انجام این تست فرد حدود ۱۰ دقیقه به پشت دراز می کشد و پرتو ایکس بدن را اسکن می کند. در این روش نیاز به تزریق نیست و فرد حین استفاده وارد تونل نمی شود و پرتویی که از طریق این روش به بدن فرد می رسد بسیار کم است.
ویدیوهای مرتبط