نماهنگ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی

Ramin در ساعت و پنجاه و چهار دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت ارسال شده - نماهنگای اهل حرم میر و علمدار نیامد - ای دل مشو آرام که دلدار نیامد - یار هست - تو حرم هنوز علمدار هست- علم حیدر کرار هست سپهدار هست - با صدای آقای حاج حسین خلجی
ویدیوهای مرتبط