چالش های نظام بودجه ریزی در ایران با بررسی بودجه ۱۴۰۰

کورش تهامی در ساعت و بیست و دو دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت فرستاده شده - اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان گوشه‌ای از برنامه تلویزیونی رهیافت با موضوع چالش های نظام بودجه ریزی در ایران با نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و آقای مهندس گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
ویدیوهای مرتبط