همین الان سال 2021 شد !!!! ( کپشنو حتما بخونید )

راضیه اسدی در ساعت بیست و دو و چهل و چهار دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ارسال شده - سلاام دوستان . همین الان الان سال ۲۰۲۱ شد !!!!! سال ۲۰۲۱ مبارککک. وااای باورتون نمیشه ولی ما داشتیم بازی میکردیم که یهو وسط بازیه زد ۲۰۲۱ بعد فهمیدیم همون موقه ۲۰۲۱ شد ( وااای بهترین خبر دنیاااااااا . میراکلس فصل ۴ هم ۲۰۲۱ میاد !!!!! هوراااا )
ویدیوهای مرتبط