حضور شهیدان سلیمانی و المهندس در دل تروریست‌های داعش

سینراد در ساعت بیست و دو و چهل دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت دریافت شده - شهید ابومهدی المهندس در مصاحبه‌ای که بتازگی منتشر شده، برای اولین بار از حضور خود به همراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مناطق مملوء از تروریست‌های داعش سخن گفته است.
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها