عمل جراحی لیزیک با میکروکراتوم_دکتر یاسر خاکپور

سلنا امیری در ساعت هجده و چهل و نه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - عمل جراحی لیزیک چشم برای اصلاح ضعیفی چشمدر این ویدیو نحوه ی انجام این عمل برای شما نمایش داده شده استدر این عمل یه لایه از سطح قرنیه توسط میکروکراتوم یا لیزر فمتوسکند برداشته می شود و سپس لیزر اگزایمر جهت اصلاح عیب انکساری روی قرنیه اعمال شده و در اخر لایه برداشته شده که فلپ نامیده می شود در محل خود قرار میگیرد
ویدیوهای مرتبط