استقبال سازمان جهانی بهداشت از ساخت واکسن ایرانی کرونا

محمود احمدی در ساعت دوازده و چهل و هفت دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - واکسن ایرانی کرونا چشم سازمان جهانی بهداشت را گرفت!
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها