اسکن کردن عکس با خود گوشی بدون نیاز به برنامه!!! #scan

الناز در ساعت دوازده و سی و پنج دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت سند شده : دیگه نیازی نیست برای اسکن کردن عکس توی گوشیت برنامه ی جدا دانلود کنی :) راحت و بدون دغدغه با دیدن این کلیپ کارات سریع پیش میره و یاد میگیری با برنامه ی خود گوشی اسنادتو اسکن کنی
ویدیوهای مرتبط