ایا گوشی های کپی قابل تعمیر هستن یا خیر ؟؟

راضیه اسدی در ساعت دوازده و سی و سه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - جهت سفارش گوشی های درجه یک واقعی حتما واتساپ یا اینستا گرام مارو داشته باشید 09390225152 واتساپ ایسنتا گرام : ramin_masoudi021
ویدیوهای مرتبط