اصل قورباغه ای

محمدطاها در ساعت یازده و چهل و هفت دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - از کوچکترین اتفاقات به سادگی عبور نکن " تو این ویدیو گفتم که چه جور توی زندگیمون قورباغه نباشیم و بی خیال تغییرات پیرامونمون که یه روز پا نشیم و ببینیم که هیچ کاری از دستمون بر‌نمیاد و کار از کار گذشته ویدیو رو حتما ببینید تا یکم با اندراحوالات اصل قورباغه ای آشنا بشیم
ویدیوهای مرتبط