السلام علی الحیدر جبل الوقار/طوفانی/کربلایی وحید شکری/لطفا ما رو دنبال کنید

عبدالله در ساعت یازده و یازده دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ارسال شده - السلام علی الحیـــدر جبل الوقارکعبه از تو گرفته عزت و افتخار....شور بسیار زیبا و طوفااااااااانی از کربلایی وحید شکری
ویدیوهای مرتبط