روانشناس

حمیدرضا در ساعت ده و یازده دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت سند شده : دوست من زندگی تلخ نیست ، مثل نطقهای موسیقی بالا و پایین دارد گاهی آرام و دلنواز ، گاهی هم غمگین و ناشاد ، زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید باید قدر لحظات را دانست . آشنایی با یکی دیگر از روانشناسان و مشاورین محترم موسسه توانمند سازی ام اس ، خانم میترا مظفر.
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها