آموزش روبیک 2در2 با کسری «قسمت اول»

حمیدرضا در ساعت ده و پنج دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - اول باید روبیک 3در3 را یاد بگیرید، بعد روبیک 2در2 را.
ویدیوهای مرتبط