پیشگام | قنات قصبه گناباد

مبارکی در ساعت هشت و سی و پنج دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت فرستاده شده - برنامه شماره ۱۳ پیشگام - پخش در تاریخ ۱۰ دی ۹۹ از شبکه خراسان رضوی - آشنایی با دکتر نبی‌پور، یکی از حافظان و نگهداری کنندگان قنات قصبه گناباد در خراسان رضوی - تماس با ما: ResaneSabz.ir و حضور در شبکه های اجتماعی با نام: ResaneSabz@
ویدیوهای مرتبط