خام کردن ایسیو ایربگ

مهرداد در ساعت شش و بیست و نه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - بعد از تصادف خودرو بایستی ایربگ ها را تعویض نموده و ایسیو ایربگ را نیز ریست نماید در این کلیپ دو قسمتی نحوه خام کردن ایسیو ایربگ خودروهای داخلی توضیح داده شده و دامپ های ایربگ نیز در سایت موجود هست که میتوانیدبعد از خرید دانلود کنید
ویدیوهای مرتبط