طوطی سرلاکی

نوشین در ساعت دو و پنجاه و یک دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت سند شده : فروش انواع طوطی خورشیدی و عروس هلندی و ملنگو و کاسکو و گرینچیک و.. مستقیم از پرورش دهنده تحویل تهران مهندس حسینی کارشناس تکثیرو پرورش پرندگان زینتی
ویدیوهای مرتبط