تزئینات کریسمسی فروشگاه گوم در مسکو

نرگس صفری در ساعت یک و بیست و پنج دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت فرستاده شده - در طول سال ،دکوراسیون فروشگاه گوم با توجه به تغییر فصول و مناسبتهای مختلف تغییر می کند، اما بی شک یکی از بهترین و چشم نوازترین دکوراسیونها مربوط به ایام کریسمس و سال نو است.GUM Department stores decoration tends to change with seasons or during specific holidays throughout the year. But surely, Christmas and New Year decorations are the grandest and the most charming of them all.
ویدیوهای مرتبط