بهترینهای وان چمپیونشیپ2020 از نظر رئیس این سازمان آسیایی

عباس در ساعت بیست و چهل و دو دقیقه دوشنبه سیزده اردیبهشت سند شده : بهترینهای سال2020 سازمان وان چمپیونشیپ، از بینشِ رئیس این سازمان آسیایی انتخاب شدند. به گزارش خبر رزمی: "چتری سیدیودتونگ"،رئیس سازمان وان چمپیونشیپ، به ترتیب بهترین مبارز ،بهترین مبارزه و بهترین ناک اوت را میان فایترهای این سازمان مشخص کرد. بر مبنای تفکر او: "رینیر دریندر"بهترین مبارز سال بهترین مبارزه سال میان "مارتین نگوین️"تان له مما" و همچنین زننده بهترین ناک اوت سال این سازمان نیز، "کول آبدم"شناخته شد.
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها