فول گیم لس آنجلس ویدیورز ( ۱ |۲) | مینسوتا تیمبرلوز‌ ( ۱ |۲ ) [ ۲۹ دسامبر 2020]

سینراد در ساعت هجده و پنجاه و چهار دقیقه دوشنبه سیزده اردیبهشت سند شده : فول گیم لس آنجلس کلیپرز ( ۱ -۲) - مینسوتا تیمبرلوز‌ ( ۱ -۲ ) [ ۲۹ دسامبر 2020]
ویدیوهای مرتبط