سرخوی سیاه و سفید: Macolor niger

zahra در ساعت چهارده و چهل و چهار دقیقه دوشنبه سیزده اردیبهشت ارسال شده - ماهی سرخوی سیاه و سفید (نام علمی: Macolor niger )، از سرخوماهیان دریای عمان است. این ماهی در مجاورت بسترهای مرجانی و تا عمق 90 متری مناطق گرمسیری دیده شده است. سرخوی سیاه و سفید، دارای ارزش صید تجاری است و صید ورزشی نیز می‌شود. بدلیل رنگ زیبای بچه‌های این ماهی، به عنوان ماهی آکواریومی هم مطرح هستند. این ماهی ممکن است تا 70 سانتیمتر رشد کند ولی بیشتر حدود 35 سانتیمتر است. عمر این ماهی طولانی و 40 تا 50 سال برآورد می‌شود. اطلاعات بیشتر:
ویدیوهای مرتبط