ملت تک، پلتفرم نوآورانه بیمه ملت در مسیر بیمه گری دیجیتال

عیدی در ساعت سه و بیست و شش دقیقه دوشنبه شش اردیبهشت ارسال شده - تحولات فناورانه که از چند دهه پیش در دنیا آغاز شده است چند سالی است که صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است و چشم انداز انقلابی آن کاملاً روشن است. بی شک، این تحولات با فرصت های زیادی همراه خواهد بود که لازمه استفاده از این فرصت ها داشتن آمادگی لازم برای پاسخ به این تغییرات و بهره مندی از فرصت های بیشمار آن است. بیمه ملت با هدف همراهی با تحولات دنیای فناوری و حوزه استارتاپی، اقدام به ایجاد و راه اندازی «مدیریت توسعه کسب و کار دیجیتال» کرد؛ تا در این چارچوب هم به موضوع تحول دیجیتال به عنوان یک زیرساخت و فرهنگ توجه کرده و هم بر ابعاد کاربردی و عملیاتی تر تحولات فناوری و استارتاپی متمرکز شود.
ویدیوهای مرتبط