فروشگاه های زنجیره ای چگونه قیمت ها را بالا پایین میکنند؟

محمود احمدی در ساعت یک و پنجاه و هفت دقیقه یکشنبه هشت فروردین ایجاد شده - محمد علی اسفنانی مديرکل تعزيرات استان تهران از تخلفات ميلياردی فروشگاه های زنجيره ای خبر داد. وی گفت: تعداد پرونده های تخلف فروشگاهی از 99.1.1 تا کنون حدود 741 فقره در تهران است که ارزی ريالی این 741 فقره حدود 149 میلیارد و 717 میلیون ريال است که به آنها رسیدگی شده و عمدتا برای آنها تصمیم گیری شده است و جریمه گران فروشی طبق قانون بین 2 تا 5 برابر ارزش گران فروشی است.
ویدیوهای مرتبط