نماهنگ سردار عشق به مناسبت یکمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی | شهر گرگاب

ترانه در ساعت پانزده و پنجاه و سه دقیقه شنبه سیزده دی نود و نه دریافت شده - تهیه شده در هیئت مجازی ماه منیر و هیئت ریحانه النبی مسجد صاحب الزمان شهر گرگاب ، با تشکر از همکاری خیریه گلزار شهدای شهر گرگاب .
ویدیوهای مرتبط