گرانفروشی و عوام فریبی تخلف رایج برخی فروشگاه های زنجیره ای

مبارکی در ساعت نه و سی و هشت دقیقه دوشنبه هشت دی نود و نه آپلود شده - هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای به قیمت مصرف کننده روی کالاها توجه کنید.
ویدیوهای مرتبط