گرانفروشی و فریب و تخلف برخی فروشگاه های زنجیره ای

مهرداد در ساعت و هفده دقیقه دوشنبه هشت دی نود و نه دریافت شده - هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای به قیمت مصرف کننده روی کالاها توجه کنید.
ویدیوهای مرتبط