♦️در انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌شود آزمون و خطا کرد!

محمدحسین در ساعت یازده و پنجاه و هشت دقیقه دوشنبه بیست و چهار آذر نود و نه فرستاده شده - خباز نماینده ادوار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد در گفتگو با خبرفوری:
ویدیوهای مرتبط